درباره پارسی لرن!

پارسی لرن یک مجموعه آموزشی است که هدف خود را با توجه به سطح آموزش های برنامه نویسی و ورود به بازار کار در سال 1400 شروع کرد تا بتواند در این راستا فعالیت خوب و دوره های آموزش خوبی را ارائه دهد. پس از گذشت مدتی و استقبال دانشجویان عزیز از وب سایت پارسی لرن این مجموعه توانست در سال 1402 با مجوز سازمان فنی و حرفه ای کشور یک مکان امن آموزش حضوری را برای هنرجویان عزیز فراهم نماید.

پلی میان آموزش و بازار کار

پارسی لرن، دانشجویان خود را تا رسیدن به بازار کار همراهی خواهد کرد. به‌عبارتی ما معتقدیم اگرچه هر فرد متخصصی می‌تواند وارد بازار کار شود، اما به دلیل تغییرات و دگرگونی‌های بازار کار، دسترسی به بهترین موقعیت شغلی متناسب با مهارت‌های افراد، کمی مشکل و پیچیده است. ما در پارسی لرن تلاش داریم با پیوند زدن آموزش به بازار کار، این معضل قدیمی را حل کنیم.